featured

Yerel kalkınma, ‘orta gelir ve orta demokrasi’ tuzaklarının panzehiridir

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TÜRKONFED İdare Şurası Lider Yardım­cısı Ramazan Kaya, Tür­kiye’nin en kıymetli ekonomik so­runlarından birinin ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler ortasında adaletsiz dağı­lımı olduğunu belirterek “Kent­lerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak iş birliğine dayalı bir model olan mahallî kal­kınma, ülkemizin kronik sıkıntı­sı olan ‘orta gelir ve orta demok­rasi’ tuzaklarının da panzehiri­dir” dedi.

Türk Teşebbüs ve İş Dünya­sı Konfederasyonu (TÜRKON­FED) ve ABD merkezli Center for International Private En­terprise (CIPE) iş birliği ile haya­ta geçirilen “İş Dünyası için Lokal Kalkınma” projesi kapsamında Giresun’da kamu, mahallî idare, iş dünyası ve sivil toplum kuru­luşlarının temsilcileri ile bir ara­ya gelindi. Trabzon, Ordu, Gire­sun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Sa­nayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) konut sahipliğinde, Giresun Genç İş İnsanları Der­neği (GİRGENDER) takviyesi ile düzenlenen aktiflikte konuşan TÜRKONFED İdare Kuru­lu Lider Yardımcısı Ramazan Kaya, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde ye­rel kalkınmanın ehemmiyetine vurgu yaptı. Kaya, “2021 yılı verileri­ne baktığımızda Giresun da da­hil olmak üzere neredeyse tüm Karadeniz vilayetlerindeki kişi başı­na ulusal gelir düzeyinin 2006 yılıyla tıpkı olduğunu görüyoruz. Giresun’un son olarak açıklanan 2021 yılı sayılarına nazaran 5 bin 260 dolar olan kişi başına geli­rini 25 bin dolara ulaştırıp, böl­gesel gelir dağılımında eşitliği sağlarsak, işte o vakit ülkemi­zin orta gelir tuzağını aştığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizin ve­rimlilik, katma bedel ve yüksek teknoloji sıçraması, Giresun’un ekonomik, toplumsal ve kültürel ola­rak gelişmesi ile mümkün” de­ğerlendirmesini yaptı. Türki­ye’nin kalkınması ve rekabetçi­liği için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüme işaret eden Kaya, ve­rimlilik ve katma paha yarata­cak halde yerelin dinamiklerini kullanan ülkelerin, global reka­betçilikte ön plana çıktığını ifa­de etti.

Tedarik zinciri güvenliğinin değerinin zelzele felaketiyle bir defa daha anlaşıldığını belirten Kaya şöyle devam etti; “Ulaşım ve lojistik altyapınız kullanıla­maz hale geldiğinde, arama kur­tarmadan acil gereksinimlerin afet bölgelerine sevk edilmesine ka­dar tüm süreçler uzar ve maale­sef can kayıpları da artar. Bunun­la birlikte güçlü topluma ve sağlam kentlere giden süreçte yalnızca fiziki altyapı ve üstyapı­nın değil tıpkı vakitte insan ve etraf odaklı dijital altyapılarımı­zın da hazırlıklı olmasını gözden kaçırmamalıyız.”

Aktaş: Niteliğimizi artırmalıyız

Bölgedeki istihdam oranının tarımda Türkiye ortalamasının üstünde, sanayi ve hizmet sek­töründe ise ortalamanın altında olduğuna dikkat çeken DOKA­SİFED İdare Şurası Başka­nı Samet Aktaş da “Ortalamanın üzerinde olsak da tarımın moder­nleşmesi, tarıma dayalı sanayi ile fındığın ana kaynağından daha yüksek katma kıymetli bir üretim ve ihracatın gerçekleştirilmesine odaklanacak yeni bir bakış açısı­na gereksinimimiz olduğu da bir ger­çek. Sanayi ve hizmet alanında ise yeni teknolojilerin ve yeni gi­rişimlerin dayanağı ile niteliğimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizin en değerli ziraî gelir kaynak­larından olan fındık ve çayın böl­gede yetişmesi, işlenmesi ve ni­hai esere dönüşerek katma kıymet yaratması; bakır cevheri üzere ülke ve bölge ihracatında değerli bir yere sahip olan madenlerimizin tekrar teknolojik altyapının yanı sıra insan ve etraf odaklı bir üre­tim yapısına kavuşması ulusal ve milletlerarası pazarda etkinliğimi­zi de artıracaktır. Biyokütle, rüz­gar, hidrolik ve termik dahil ener­ji kaynaklarının çevre-doğa-in­san odaklı bir perspektifte, daha akılcı planlanması ile de üretim­de verimliliği artırabiliriz” diye konuştu.

Eğitim verildi, fikir alışverişi yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış “Teda­rik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Milletlerarası Gündem” başlıklı bir eğitim verirken, DOKA Gire­sun Yatırım Dayanak Ofisi Koor­dinatörü Murat Aladağ da bölge hakkında sunum gerçekleştirdi. EYODER İdare Heyeti Üyesi Yasemin Somuncu tarafından ise “Dijitalleşmenin Getirdiği Çev­resel Riskler ve Fırsatlar” temalı bir sunum yapıldı. Eğitim ve su­numların bitiminde katılımcılar­la fikir alışverişinde bulunuldu.

0
be_endim
Beğendim
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Yerel kalkınma, ‘orta gelir ve orta demokrasi’ tuzaklarının panzehiridir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir