featured

“Seçimlerden sonra AB ile yeni sayfa açılmalı”

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bu sene Avrupa Gü­nü’nün Türkiye’deki seçimlerden beş gün evvel kutlandığını belirten İKV Lideri Ayhan Zeytinoğ­lu “Bu tesadüf aslında son derecede kritik bir günde­mi de beraberinde getiri­yor. Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri sonrasında nasıl bir siyasi tablo ortaya çı­karsa çıksın, AB sürecinin canlandırılması gerekli” diye konuştu.

Türkiye’nin AB ile iliş­kilerinin 2016 sonrasın­da bir sakinliğe girdi­ğine dikkat çeken Zeyti­noğlu, akabinde Covid 19 pandemisi ve Ukrayna Sa­vaşı üzere gelişmelerin Av­rupa gündemini önemli bi­çimde etkilediğini belirt­ti. AB’nin bu gelişmelerin yarattığı güç şartlar altın­da yeşil mutabakat ve di­jitalleşme gayelerini ha­yata geçirmek için gerek­li adımlara atmaya öncelik verdiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Hammadde­lerde stratejik özerklikten, çip üretiminin desteklen­mesine, siber güvenlikten sonda karbon düzenle­me sistemine kadar farklı boyutları ile Avrupa iktisadının ve politika­larının süratle yenilenmekte olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Krizlerle birlikte tüm dünyanın büyük bir dönü­şümün içinden geçtiğini belirten Ayhan Zeytinoğ­lu kelamlarını şöyle sürdür­dü: “Ekonomik süreçler, üretim ve tüketim kalıpla­rı, iş yapma biçimleri deği­şirken, bu dönüşüme eşlik eden yasalar ve mevzuat da yenileniyor. Türkiye’nin adayı olduğu, gümrük bir­liği alakası içinde bulun­duğu ve en büyük ihracat pazarı ve dış yatırım kay­nağını oluşturan AB’de­ki bu değişim ve dönüşü­me ahenk sağlaması kritik ehemmiyet taşıyor.

Seçim son­rası yeni dö­nemde kuru­lacak hüküme­tin en kıymetli önceliklerin­den biri AB ile ilgiler olma­lı. Tam üyelik amacını koru­yarak, birebir za­manda ilişki­lerin gümrük birliğinin gün­cellenmesi, vi­ze serbestli­ğinin sağlan­ması, Avrupa Yeşil Mutaba­katına ahenk, yenilenebi­lir güçte iş­birliği, küre­sel geçit girişi­mi, ulaştırma ağları, tedarik zincirlerinin dirençliliği ve dijital altyapı üzere alanlarda süratle geliştiril­mesi hedeflen­meli. “

0
be_endim
Beğendim
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
“Seçimlerden sonra AB ile yeni sayfa açılmalı”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir