• %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN
  506785,378
  % -1,01
 • BIST 100
  1.407,76
  % -0,10

Örnek Bir Makale Nasıl Yazılır?

Örnek Bir Makale Nasıl Yazılır?

Bilim, sanat, kültür, ekonomi, siyaset, sosyal konular, toplumsal konular, sağlık ve benzeri konularda açıklayıcı özelliği bulunan ve konu hakkında bilgi aktarılan yazılar makale olarak karşımıza çıkmaktadır. Makaleler genel olarak gazete ve dergilerde karşımıza çıkar. Makale yazmak nasıl olur? Makale nasıl yazılır diye sorarsak genellikle uzman kişiler tarafından yazılan makaleler, belli kurallar çerçevesinde yazılmaktadır. Makaleler yazılırken, nesnel bir anlatım dili ile kaleme alınmalıdır. Böylece yazarın tarafı kişiliği ya da tavrı yazıya etki etmemelidir.

Makale yazmak öncesi hazırlık aşamasında, mutlaka literatür taraması yapılmalıdır. Böylece üzerinde çalışılan konuyla alakalı daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili önemli saptamalar yapılabilir.

Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makale yazmak için yazılacak konu seçilirken; detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Makale yazımı sırasında savunulan konu hakkında araştırma yaparak karar verilmesi, makale yazma sırasında ispatlamaya çalışılan konu ile ilgili başarılı bir çalışma yapılmasına katkıda bulunur. Makale yazımına başlamadan önce, taslak bir plan oluşturarak, yapılacak olan konuların hangi planlama dahilinde yazılacağı dikkate alınması gereken önemli bir husustur.

Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makale yazılırken kullanılacak dil, abartılı olmamalı ve sade bir dil tercihi yapılarak ben dili asla kullanılmamalıdır. Bunun dışında kişisel görüş yerine, kanıtlanmış bilimsel verilere göre yazılan tezi savunmak ve çelişkiye düşmemek gerekmektedir. Makale yazma işlemine başlmadan önce yapılan literatür araştırması sırasında, incelenen kaynakların güvenilir olması şarttır. Güvenilir olmayan kaynakları kullanmak, büyük bir risk getireceği gibi, yazılan makalenin istenilen amaca ulaşmasını da engelleyebilir. Başarılı bir makale yazımında cümle tekrarından kaçınarak, anlatım bozukluğu olmayan bir yazım dili kullanılmalıdır.

Makale Nasıl Yazılır? Makale Nasıl Yazılmalı?

Makale ile alakalı yukarıda belirttiğimiz temel özellikler dışında, makale yazmak için ayrı bir pencere açmamız gerekir. Makale yazımı süreci çoğu zaman uzun bir süreçtir ve günlerce sürebilir. Kısa sürede makale yazımı bitirmek için baştan savma bir şekilde yazılmaması gerekir. Oldukça sabır isteyen bir iş olan örnek makale yazmada, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ile ele alınmalıdır.

Giriş bölümü çok fazla uzun olmadan üzerinde durulacak konuyla alakalı birkaç cümle yazılarak, kısa bilgiler eşliğinde oluşturulmalıdır. Makalenin giriş bölümünde, işlenecek olan konu ve konunun gidişatı ile ilgili bilgi verilmelidir. Makalenin gelişme bölümünde ise, işlenmek istenen konu ile alakalı bilgileri, belgelerle ispatlayarak ve destekleyerek aktarılmak istenen görüşün örneklerle anlatılması yararlı olacaktır. Sonuç kısmına gelindiğinde savunulan ya da anlatılan tezin kesin bir hükme varılarak sonuca bağlanması gerekmektedir. Verilen hüküm ile savunulan tez ters düşmemelidir. Yoksa makalenin bir geçerliliği olmayacaktır.

Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazımında Giriş Bölümü

Makale yazımı giriş bölümünde, öne sürülecek iddia, düşünce ya da görüş anlatılmaktadır. Fazla uzun tutulmaması gereken bu kısım, makalenin en kısa bölümü olup genellikle 1 ya da 2 paragraf uzunluğundadır. Makalenin giriş kısmında iyi bir giriş yaparsanız, okuyucunun ilgisini çekerek makaleyi sonuna kadar okumasını sağlayabilirsiniz. Okuyucu tarafından giriş bölümü okunduğunda, okuyucunun ilgisini çekmesi halinde; makalenin devamını okumak için okuyucu istekli olur. Makale yazma sırasında giriş bölümünde fazla detay verilmeden, okuyucu yazının devamını okuması için teşvik edilmelidir. Makalenin giriş bölümünde daha öncesinde bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmalardan bahsederek bu araştırmanın yapılmasını niçin ihtiyaç duyulduğu ve yapılan çalışmaların amacı kısaca anlatılmalıdır.

Makale Nasıl Yazılır?

Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazımında Gelişme Bölümü

Makale yazma gelişme bölümü giriş bölümünde anlatılan konunun açıklandığı bölümdür. Gelişme bölümünde bu makalenin niçin yazıldığı hangi amaca yönelik bilgi ve belgelerin ortaya konulduğu ve savunulan tezin ne için savunuldu antitezler çürüterek yazılmalıdır. Bu bölümde ifade edilen ve toplanan bilgiler dahilinde savunulan fikirlerin çok yönlü olarak desteklenmesi ve ifade edilmesi gerekir. Gelişme bölümünde açıklanan fikirler düzensiz olmamalı ve direkt hedefe yönelik düzenli bir şekilde ifade edilmelidir. Makale yazımı sırasında belirtilen fikirlerin havada kalmaması ve boşa düşmemesi için uygun yöntemler ile açıklanarak konu ile alakalı argümanlar kullanılarak desteklenmeli ve gerekirse ispatlanmalıdır.

Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazımında Sonuç Bölümü

Makale yazımında sonuç bölümü, giriş bölümünde belirtilen ve gelişme bölümünde detaylı anlatılarak desteklenen, görüş ve fikirlerin ispatlamaya yönelik ifadelerle anlatılmasının ardından son aşama olarak özetinin anlatıldığı bölümdür. Makalenin sonuç bölümünde, tümlük hissi yaratması toparlayıcı olması, makale yazımı sırasında anlatılmak istenen konunun önemini vurgulaması ve okuyucuda gerekli intibayı oluşturması oldukça önemlidir.