featured

Letonya’da fabrika aldı, Düzce’ye tesis kurdu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Birol BOZKURT

Poliüretan üretiminde dünya devleri ile ya­rışan Kimpur, üretim kapasitesini artırmayı hedef­liyor. Birinci çeyrek rakamları­nı açıklayan şirket, gelirleri­ni yüzde 65 artırarak 1,6 mil­yar TL’ye çıkarmayı başardı. Dünyanın en büyük poliüre­tan üreten şirketleri arasın­da 9’uncu sırada yer alan ve büsbütün yerli sermaye sa­hip olan Kimpur, 1983 yılın­da Kimteks Kimya ismiyle 2 arkadaş tarafından kurulan 40 yıllık bir şirket. Birinci dönem­lerde ayakkabı dalı ile ya­kından çalışan firma ayakka­bı dalı için üretim yapar­ken, daha sonra ayakkabının alt kısmında kullanılan poliü­retanı da üretmeye başlıyor. Bölüm ağını süratle büyüten fir­ma daha sonra 2008 yılında Gebze’de kendi üretim yeri­ne geçti ve pazar önderi olma­yı başardı. Firma daha son­ra bir yol ayrımına giderek üretim ve ticaret faaliyetleri­ni ayırma kararı alıyor. Kim­teks Kimya ticari satışlarına devam ederken Kimteks Po­liüretan olarak yoluna devam eden Kimpur bu ayrılmadan sonra üretime odaklanarak büyüyor.

2022 yılında halka açılan şirketin bu yıl yüzde 20 bü­yüme hedeflediğini söyle­yen Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “Sektörden süratli bü­yüyen bir şirketiz. Geçen yıl dal yüzde 3 büyürken biz yüzde 20 büyümeyi başardık. Pazar başkanı olarak üretim ka­pasitemizi daima artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kurun hür bırakılmasını istiyoruz

Ülke olarak sıkıntı bir dönem­den geçildiğine vurgu yapan Karaca, “İç pazarda zelzele ve sarsıntı sonrası düşünceler ve birtakım pazarlardaki daralma­lar yahut büyümeler bizim pa­zarımızı etkiliyor. Olağan ki se­çim süreci ve uygulanan se­çim iktisadı de bize tesir ediyor. Halka arzdan elde etti­ğimiz gelirle Düzce’de yatırı­mına başladığımız 65 bin ton üretim kapasiteli tesisimiz bu ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıyeten Letonya’da 25 bin ton kapasiteli bir tesisi satın al­dık ve orada üretime başladık. İhracatta daha agresif olmayı hedefliyoruz. Dövizde yaşa­nan baskı bizi olumsuz etki­liyor bu yüzden ihracatçılar olarak kurun özgür bırakıl­masını dilek ediyoruz. Küresel markalarla rekabet ediyoruz. Kurdaki bu baskı bizim reka­betimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının kesime yönelik tesirlerini an­latan Cavidan Karaca, “Rusya büyük bir pazar bizim için. Uk­rayna savaşının başlamasıyla birlikte dalın büyük oyun­cuları Rusya’dan çekilince biz buradaki boşluğu doldurmayı başardık. Türkiye’den yapılan poliüretan ihracatının yüzde 55-60’ını biz yapıyoruz” ifade­lerini kullandı.

Kimpur birinci çeyrekte gelirlerini yüzde 65 artırdı

Kimpur, 2023 yılının birinci üç ayında konsolide gelirleri­ni yüzde 65 artışla 1,619 mil­yar TL olarak gerçekleştirdi. Geçen yılın birebir devrinde konsolide gelir 981 milyon TL düzeyindeydi. Kimpur’un brüt karı 2023 yılının birinci çey­reğinde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 81 ar­tışla 291 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz, amortis­man ve vergi öncesi kârı ise yüzde 25 artışla 227 milyon TL’ye yükseldi.

Bilanço sayılarını değer­lendiren Kimpur CEO’su Ca­vidan Karaca, şirketin sürdü­rülebilir büyüme stratejisine vurgu yaptı. Karaca, “2023 yı­lının birinci çeyreğinde gördüğü­müz başarılı sonuçlar, Kim­pur’un daldaki önder konu­munu bir kere daha kanıtlıyor. 2023 yılında da yurt içi ve ih­racat pazarlarımızda sağlam bir büyüme ve karlılık grafi­ği çizmeye devam edeceğiz. 2023’ün birinci çeyreğinde yakla­şık 35 bin ton satış gerçekleş­tiren şirketimiz, satış gelirle­ri ve net kârlılıkta bütçe üzeri bir performans sergiledi” di­ye konuştu. Birinci çeyrekte mik­tarsal olarak yüzde 40’ı aşan bir büyüme gerçekleştirdikle­rine dikkat çeken Karaca, “İlk çeyrekte iç pazarda zelzelenin tesirine karşın büyümeyi ba­şardık. Gaziantep ayakkabı üretiminde değerli bir merkez. Kent zelzeleden birinci başlarda etkilendi lakin üretim süratlice eski düzeyine geldi” dedi.

Dünyada en büyük 9’uncu üreticiyiz

Üretim amaçlarından bah­seden Karaca, şunları söyle­di; “Letonya’da 25 bin tonluk kapasiteli üretim merkezini en kısa müddette tam kapasite­ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene 25 bin tondan fazla bir üretim büyümesi hedefliyo­ruz. Böylelikle 130 bin tonluk bir üretim kapasitesiyle dünyada 9’uncu büyük firma oluyoruz. Düzce’deki 65 bin tonluk üre­timin de gelmesiyle 210 bin tonluk bir üretim kapasitesine hedeflediğimizden daha süratli ulaşmayı planlıyoruz”

0
be_endim
Beğendim
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Letonya’da fabrika aldı, Düzce’ye tesis kurdu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir