featured

1 ay vadeli finansmana bile razıyız

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Finans kuruluşlarının kre­di musluklarını kapatma noktasına gelmesi, nakit ve sermaye külfeti yaşayan sa­nayi kuruluşlarını darboğaza sürüklüyor. Daha birkaç hafta öncesinde finansmana erişim­de meşakkat yaşandığından ya­kınan gerçek kesim temsilcileri, bugün ‘hiç’ ulaşamamaktan şi­kayetçi. Kar marjı süratle eriyen işletmeler, sermaye ihtiyaçla­rını karşılamak ve üretime de­vam etmek için kredi takviyesi beklerken ‘seçim ekonomisi’n­den biran evvel çıkılması gerek­tiğine vurgu yapıyor.

“Kredinin kendisi yok bankası var”

Bugünkü ekonomik yapı içerisinde işletmelerin çok büyük nakit zahmeti yaşadı­ğını lisana getiren Züccaciye­ciler Derneği (ZÜCDER) Yö­netim Heyeti Lideri Mesut Öksüz, “Enerji, personellik, EYT, hammadde maliyetleri derken kimsenin kasasında para kal­madı. Nakite çok gereksinim var; ulaşmak zordu, artık imkan­sız” dedi. Şu an ‘kredi bankası kavramı’ olduğunu lakin kredi bulunmadığını söyleyen Ök­süz, ““Finansmanda riskleri­miz çok arttı. Artık vergi bor­cunu ödemek için bile kredi yok” diye konuştu. Evvelden el­lerindeki çekle gittiklerinde onu krediye döndürdüklerini söz eden Öksüz, şunları söy­ledi: “İpoteğin, teminatın, her şeyin var. Devlet bankaları bi­le azamî 2-3 ay vade di­yor. Yüzde 40’ına bloke konu­luyor. O parayla nasıl bir üre­tim planlaması yapılır? Ona karşın kredi verilmiyor.” Sa­nayicinin, kredide 1 ay vade­ye bile razı olduğunu belirten Öksüz, “Günü kurtarayım, ya­rını da yarın düşünürüm nok­tasında sıkışan bir pazara doğ­ru gidiyoruz” diyerek seçim iktisadından bir an evvel çı­kılması gerektiğini vurguladı. Seçimden sonra biraz normal­leşme bekleyen Öksüz, “Bunu ummaktan diğer yapacak bir şeyimiz kalmadı. İnanıyorum ki seçimlerden sonra sanayii­nin bu tıp ezalarına tahlil üretecek teklifler gelecektir” dedi. Piyasanın kilitlenme noktasına geldiğini lisana geti­ren Öksüz’e nazaran, ticaretin bir an önce olağan kurallarına dönmesi ve nakit akışının sağ­lanması gerekiyor.

“Kredi verilse de bu vadede dönüşüm imkansız”

Artan maliyetler karşısında ulaşılamayan finansman yü­zünden Türkiye’de üretici ve ihracatçı olmanın çok güç ha­le geldiğini söyleyen Ulutaş Metal Mutfak Eşyaları İnşaat San. AŞ İdare Konseyi Üye­si Ali Ulutaş, “Yatırım yapma­nız gerekiyor, bunun için top­lu ve nakit para lazım. Banka kredisi kullanmak imkansız hale geldi” dedi. Kullanıldığı vakit da 2 aylık vadelerden kelam edildiğini belirten Ulutaş, bu müddette kar edip geri dönü­şümün mümkün olmayacağı­nı kaydetti.

Yaşanan süreci ‘kriz’ olarak yorumlayan Solmazer Konut Ge­reçleri San. AŞ Genel Müdürü Murat Solmazer, “Kriz dönem­lerinde bilhassa de borçlu, ma­li yapısı bozuk olan firmaların durumu güç. Bunların içerisin­de ‘bıçak kemiğe dayananlar’ da var. 3 ay sonrasında maliyet­lerin ne olacağı kestirilemediği için üreticinin esneklik sağla­yamadığını kaydeden Solma­zer’e nazaran finans piyasası da meçhullükten dolayı muslukla­rı kapattı. Seçim süreci belir­sizliğinin giderilmesini iste­yen Solmazer, şöyle devam etti: “Önümüzü görecek itimat ve­ren bir siyaset izlenmeli. Bu­rada sağlam bir manzara çi­zilmesi lazım. Tek beklentimiz kelamla de olsa piyasaya inanç ve­recek müdahale.”

0
be_endim
Beğendim
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
1 ay vadeli finansmana bile razıyız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir